Begravelsesbyrået Ann Kristin Harbosen AS, Logo

Søknad om stønad

Kister

Priser

 

Du finner info om stønad ved gravferd og båretransport fra NAV ved å følge linken via knappen over,

eller KLIKK HER!

 

Prisene er gjeldende fra 01.11.2016.

 

Hvor stor gravferdens totale kostnader vil bli, er i stor grad avhengig av ønsker og valg.

 

 

KISTE/STELL/NEDLEGGING I KISTE

Kiste inkl. utstyr og svøp  kr.

Nedlegging i kiste     kr. 1.200,-

Hygiene pr. person    kr.    600,-

 

SYNING

Mannskap ved syning 2 ass.    Kr. 3.145,-

 

TRANSPORT

Bringing av den døde fra dødssted til oppbevaringsted :

Dagtid kr. 2.500.

Kveld/helg kr. 3.800

Bringing av tom kiste til dødssted eller oppbevaringssted m/1 assistent  kr. 1.400,-

Transport til sermonisted. (1 ass.+ bil )  kr. 2.180,-

Transport til sermonisted ( 2 ass. + bil )  kr. 3.895,-

Transport til krematoriet og eller annet gravsted ( 1 ass. + bil )  kr. 2.180,-

Transport til krematoriet og eller annet gravsted ( 2 ass. + bil )  kr. 3.895,-

Transport kr. 23,- pr. km inntil 200 km.

Transport langtur ut over 200 km kr. 15,- pr. km. + timebetalt sjåfør kr. 740,- pr. time + startgrunnlag kr. 905,-.

Transport til og fra Gardermoen, bil, assistenter dagtid kr. 7.645,-

Transport til og fra Gardermoen, bil, assistenter kveld/helg kr. 8.005,-

 

 

SEREMONI

Assistanse fra gravferdkonsulent under seremoni :

1 assistent       kr. 1.570,-

2 assistenter   kr. 3.670,-

Bringing av utstyr/assistenter            kr.   905,-

Pynting av kirke m/lys og blomster  kr. 4.500,-

Pynting av kirke enkelt                          kr. 2.500,-

Program 50 stk. sort/hvit                     kr. 1.250,-

                   50 stk. 4 frg.                            kr. 1.575,-

Dødsannonse  : Glåmdalen

                              Østlendingen

 

HONORARER OG GEBYRER

Honorar for tilrettelegging og planlegging  kr. 3.500,-

Honorar første konferanse      kr. 1.450,-

Kveld (16.00 – 21.00)               + kr. 630,-

Helg      + kr. 850,-

Melding av papirer off. Kontorer      kr. 970 – 1.940,-

 

Prisene gjelder gravferd for personer over 18 år og er gitt i henhold til forskrift om prisopplysninger for gravferdstjenester.

Alle priser er inkl. 25% mva.

Priser merked med * blir spesifisert på faktura med mva.

Offentlig stønadsordninger ved dødsfall: Behovsprøvet gravferdstønad:  Er behovsprøved og det kan utbetales stønad med inntill kr. 22.723,-

Transportrefusjon:  Ved transport av avdødsted til  hjemstedsom overstiger 20 km., har folketrygden refusjonsordning.  ( Dekket til nærmeste gravplass der avdøde var bosatt ).

E-post: begravelsesbyraet.harbosen@gmail.com

 

 

Besøksadresser:

Bønderneshus, Goggestredet 12

2219 Brandval

 

Storgata 9

Kongsvinger

 

Kirkenær sentrum

 

 

Designet og driftes av Finnskog Design

Tom Charles Lukashaugen

Telefon: 92 26 88 65

 

Ann Kristin Harbosen

Telefon: 92 44 63 73

 

Steinar Grønnlund

Telefon: 97 71 82 62

 

Begravelsesbyrået Ann Kristin Harbosen AS, Logo